Enquesta sobre llibres

Som les alumnes Mia Linkert i Valentina Rojas i hem fet una enquesta sobre el tema relacionat amb llibres i lectors. Hem obtingut 100 respostes tant d’adolescents, com d’adults i de persones de la tercera edat. És a dir, l’enquesta l’han respost persones d’entre 12 i 65 anys.

Fent aquest estudi hem obtingut resultats molt inesperats, ja que només al 46% de les persones que han fet l’enquesta els agrada llegir. (Mia Linkert)

Pel que fa a les temàtiques sobre què agrada als lectors i a les lectores, en el següent gràfic es pot observar molt bé que a la majoria de gent li agrada més llegir sobre misteri o ciència ficció. (Valentina Rojas)

En relació al nombre de llibres llegits, em sembla sorprenent que la societat d’avui en dia llegeixi tan poc, i jo m’hi incloc. Com es veu als gràfic, tres quarts de les 100 persones, és a dir un 76%, llegeixen 5 o menys de 5 llibres l’any.

Però el que resulta curiós és que el 93% digui que llegir amplia el vocabulari i et fa millorar l’ortografia. Per lògica, la gent hauria de llegir molt més, ja que ampliarien el seu vocabulari i la seva ortografia. (Mia Linkert)

Què és un Booktuber?

Més de la meitat de la gent ho sap, però un 40% no, així que us explico. Un Booktuber és algú, ja sigui noi o noia, que puja vídeos a Youtube recomanant o donant la seva opinió sobre llibres que s’ha llegit. (Valentina Rojas)

Pel que fa a les nostres llengües oficials, i encara que molt poca gent llegeix, la majoria ho prefereix fer en castellà.         (Valentina Rojas)

De quantes pàgines són els llibres que llegeixes?

Després de mirar totes les respostes de l’enquesta la majoria de gent llegeix llibres d’entre 200/400 pàgines i molt poca gent en  llegeix de 600 cap a amunt. (Valentina Rojas)

Estàs llegint actualment algun llibre? En cas afirmatiu, quin?

Quasi tots estan llegint un llibre, la majoria està llegint els llibres obligatoris dels instituts. (Valentina Rojas)

Quin és el teu llibre preferit?

La meitat de les persones que han fet l’enquesta no tenen llibre preferit, ja sigui perquè els agraden tots o perquè no llegeixen gaire.

L’altra meitat, que sí que té llibre preferit, n’han dit de molts tipus. Des de novel·les romàntiques fins a misteri o realisme. Per exemple: After, Wonder, Bajo la misma estrella. (Mia Linkert)

Fotos dels llibres extretes de Google

Article i enquesta realitzats per Mia Linkert i Valentina Rojas