PRESÈNCIA LINGÜÍSTICA A L’INSTITUT

Durant aquest 3r trimestre els alumnes de 4t que cursen l’optativa de revista: Iker Aran, Judit Ferrús, Júlia Moliné, Claudia Gil i Núria Besirovic, hem realitzat un estudi a l’institut sobre la presència lingüística a l’institut. Principalment hem creat dues enquestes, una per a alumnes i una altra per a professors.

Durant una setmana ens hem dedicat exclusivament a passar classe per classe perquè els i les alumnes realitzessin l’enquesta. Mentrestant hem observat de quina manera parlaven entre ells i elles durant el seu temps d’oci i temps a classe. Al mateix temps, el professorat havia de fer la seva enquesta fins a una data límit.

Basant-nos ens les diferents respostes de les enquestes i la informació que ens ha proporcionat l’Estefania Rius (Coordinadora Lingüística), hem elegit una sèrie d’alumnes que parlessin de manera fluida un idioma diferent del nostre. Els hem entrevistat amb unes breus preguntes que havien de contestar en l’idioma estranger que parlen.

Com a punt de vista més professional li hem fet una entrevista a la Coordinadora Lingüística del centre, que ens ha explicat que tots els centres tenen un PLC (Pla Lingüístic de Centre), és a dir, un document que recull els principals objectius a nivell lingüístic que ha d’aconseguir l’alumnat i de quina manera, així com els indicadors que ens demostraran si s’han assolit. Un d’aquests objectius és vetllar perquè la llengua catalana sigui la vehicular en el dia a dia de l’institut, cosa que no s’està aconseguint, i un altre és acollir tota la diversitat lingüística de l’alumnat, cosa que hem intentat fer amb aquest reportatge.

Per poder realitzar aquest reportatge d’una manera més aprofundida hem creat un vídeo recopilant les entrevistes de l’alumnat, diferents plànols de l’institut i conversacions entre els alumnes. Aquí el teniu:

PART DE LES ENQUESTES DELS ALUMNES


Gràfic de respostes de Formularis. Títol de la pregunta: Quines són les llengües que parles a casa?. Nombre de respostes: 445 respostes.

Gràfic de respostes de Formularis. Títol de la pregunta: Amb quina llengua et relaciones al centre?. Nombre de respostes: 445 respostes.

Gràfic de respostes de Formularis. Títol de la pregunta: Si parles català i algú d'entrada et parla en castellà, canvies de llengua?. Nombre de respostes: 445 respostes.
Gràfic de respostes de Formularis. Títol de la pregunta: Quan coneixes a algú amb quina llengua li parles?. Nombre de respostes: 445 respostes.

Gràfic de respostes de Formularis. Títol de la pregunta: Si parles castellà i algú d'entrada et parla en català, canvies de llengua?. Nombre de respostes: 445 respostes.

Basant-nos en els resultats de les enquestes, hem vist que entre l’alumnat hi ha molta diversitat de llengües que parlen a casa amb els seus pares/mares, però que a l’arribar al centre la gran majoria es relacionen en castellà.

PART DE LES ENQUESTES DEL PROFESSORAT 

Gràfic de respostes de Formularis. Títol de la pregunta: Quantes llengües parles a casa?. Nombre de respostes: 35 respostes.

Gràfic de respostes de Formularis. Títol de la pregunta: En quina llengua et relaciones amb el professorat?. Nombre de respostes: 35 respostes.Gràfic de respostes de Formularis. Títol de la pregunta: En quina llengua imparteixes la matèria?. Nombre de respostes: 35 respostes.

Segons les enquestes podem veure que, a diferència dels i les alumnes, el professorat es relaciona molt més utilitzant el català que qualsevol altra llengua, però també veiem que, tot i que la llengua vehicular del centre és el català, hi ha professors que imparteixen la seva matèria en castellà i també es relacionen amb els alumnes en castellà.

Iker Aran, Núria Besirovic, Júlia Moliné, Claudia Gil i Judit Ferrús