El futur laboral dels joves

Avui en dia els joves es preocupen pel seu futur? Es compleix la frase que afirma que els joves passen de tot i només es preocupen pel present?

En una etapa com l’institut és imprescindible pensar en el futur fora de les aules, ja que els joves sortim dels paràmetres de l’obligació acadèmica, i el futur depèn només de nosaltres mateixos i de les decisions que prenem. Per això, hem elaborat un qüestionari per veure cap a quin sector laboral s’inclina el nostre institut, a més que hem entrevistat a un parell d’alumnes, i finalment hem arribat a la conclusió que dins de les nostres aules els joves prenen el camí social i tecnològic.

El diagrama de sector és molt divers, amb moltes opcions, però sens dubte els dos sectors més escollits per l’alumnat són el social i el tecnològic, que entre els dos superen la meitat dels estudiants que han contestat al nostre formulari. El 37% restant és molt equilibrat, els percentatges dels alumnes que han escollit els sectors menys coneguts, tenen un 5-7% cadascú, i el Físic i esportiu sobresurt amb un 11%, essent el tercer sector més agradat pels estudiants.

Per finalitzar, podem trobar un gràfic sobre l’autonomia dels estudiants, els quals van ser preguntats si volien ser autònoms, és a dir, el cap de l’empresa, o si volen treballar per compte d’altri, és a dir, treballar per un autònom, no ser el cap, sinó el que obeeix. Encara que la segona opció va ser l’opinió popular, no estan gaire lluny l’una de l’altre, a diferència del gràfic anterior, aquí les dues opcions estan equilibrades. No és el resultat que esperàvem, encara que al principi dominava el color blau en el gràfic, després de proposar el formulari als alumnes de Batxillerat, els percentatges van canviar, juntament amb l’opció majoritària.

Per acabar hem entrevistat les orientadores del centre i a alguns alumnes i hem rebut la següent informació que hem recopilat en un breu video:

David Macarie, Valentina Rembado, Valentí Zafra, Lucía Blanco i Naiara Carrillo