L’evolució de les pantalles

El temps ha evolucionat molt, ja que abans, la majoria de les persones s’entretenien quedant i jugant sols o amb amics, sense cap tipus de tecnologia ni pantalles. Però actualment, tot ha canviat.

Les pantalles han vingut per a quedar-se, factor que afavoreix als més petits, ja que els hi crida l’atenció els colors i l’alta velocitat de les pantalles. 

Actualment, la majoria de les persones passen més temps davant d’una pantalla que amb els seus amics, ja que pràcticament tot el món té un telèfon mòbil, una televisió i un ordinador. El que fa que aquestes es tornin addictives són els programes que contenen, destacant-hi les xarxes socials i les plataformes de sèries i pel·lícules. Un exemple de plataforma de sèries i pel·lícules és Netflix, on hi ha una pel·lícula documental anomenada El dilema de las redes.  Aquest documental dramatitzat analitza la perillosa influència de les xarxes socials, amb experts que avisen dels perills de les eines creades per ells.

Aleshores, hem fet una enquesta per a veure què opinen les persones respecte a aquest tema. Els resultats són els següents: 

Gràfic de respostes de Formularis. Títol de la pregunta: Sexe. Nombre de respostes: 44 respostes.
Gràfic de respostes de Formularis. Títol de la pregunta: Edat. Nombre de respostes: 44 respostes.
Gràfic de respostes de Formularis. Títol de la pregunta: Creus que l'evolució de les pantalles ha perjudicat la vida de les persones?. Nombre de respostes: 44 respostes.
Gràfic de respostes de Formularis. Títol de la pregunta: Creus que depens de les pantalles?. Nombre de respostes: 44 respostes.
Gràfic de respostes de Formularis. Títol de la pregunta: Per a què creus que utilitzes més les pantalles?. Nombre de respostes: 44 respostes.
Gràfic de respostes de Formularis. Títol de la pregunta: Quin és el dispositiu electrònic que més utlitzes?. Nombre de respostes: 44 respostes.
Gràfic de respostes de Formularis. Títol de la pregunta: Quant temps creus que passes davant d'una pantalla?. Nombre de respostes: 44 respostes.

Per què creus que passem tant de temps davant d’una pantalla?  (44 respostes)

Respostes més destacades:

  • No ho sé 
  • La tecnología és necessària i es el futur, tot i que sovint es fa un ús inadequat
  • Per treball, per comunicar-te amb els teus, per entreteniment.
  • Estem a avorrits
  • S’ha convertit en costum
  • Entreteniment

CONCLUSIÓ:

La majoria de les respostes a l’enquesta són femenines i d’una edat entre 40 i 64 anys. La resposta que guanya en les preguntes sobre si depenem de les pantalles i si som addictius és sí. També es diu que el dispositiu electrònic que més utilitzem és el telèfon mòbil i que passem més de 3 hores diàries davant d’una pantalla.

Anna Nieto i Ian Lobello